English فارسی العربیه Türkçe

روزنامه و مجلات

در این بخش از به سیما که در حال ارتقا است ،کاربر هر روز صبح در تلویزیون خانه خود می تواند گیشه آنلاینی از همه روزنامه ها و مجلات منتشر شده آن روز را مشاهده و مطالعه نماید.

به سیما با بستن قرارداد با بیشتر روزنامه ها و مجلات و دریافت هزینه بسیار پائین از مشترکان خود این ارتباط تعاملی را بین کاربران و ناشران برقرار خواهد نمود.

bigtheme