English فارسی العربیه Türkçe

جزئیات کارکرد

با مراجعه به سایت نمایش به سیماmytv.behseema.tv و پس از وارد شدن به حساب کاربری خود پس از انتخاب گزینه پروفایل از دو گزینه رسانه های خریداری شده و پرداخت ها می توانید جزئیات کارکرد حساب خودتان را مشاهده کنید.

 

 

bigtheme