به سایت نمایش mytv.behseema.tv رفته و با حساب کاربری مخصوص خود وارد شوید تا پیام شگفت انگیز به شما نشان داده و بتوانید از مزایای ان بهره مند شوید،
عجله کنید.
برای ورود به روش زیر اقدام نمایید.
نام کاربری : pn به همراه شماره دانشجویی
رمز عبور: شماره ملی
مثال:
نام کاربری : pn917575120
رمز عبور : ۰۰۱۳۹۲۵۴۳۶